MASSAGE THERAPY                                                                                 

  MM 11769

                                                                                                                     

ReNewing Customized Massage    

$120 ~ 60 min           $150 ~75 min              $170 ~ 90 min

ReNewing Customized Massage -Duo

$240 ~ 60 min            $300 ~ 75 min             $340 ~ 90 min   

Oneness Deep Qi Flow

$240 ~ 60 min            $300 ~ 75 min             $340 ~ 90 min

Oneness Deep Qi Flow -Duo

$240 ~ 60 min            $300 ~ 75 min             $340 ~ 90 min

Pre-natal Bliss Massage

$120  ~ 60 min         $150~75 min                $170 ~ 90  min                                                                     

                                

         Serenity Bayside Massage        

$140 ~ 60  min          $170 ~ 75 min              $190 ~ 90  min

       Serenity Bayside Massage-Duo                               

  $280 ~ 60  min             $340 ~ 75 min             $380 ~    90  min

Pre-natal Bliss Serenity Massage 

$140 ~ 60  min         $170 ~ 75 min            $190 ~ 90  min